μαστοκύτταρα ή σιτευτικά κύτταρα

Κύτταρα του χαλαρού συνδετικού ιστού, ο ρόλος των οποίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις ανοσολογικές αποκρίσεις του οργανισμού. Περιέχουν διάφορες χημικές ενώσεις, όπως η ηπαρίνη, η οποία παρεμποδίζει την πήξη του αίματος στα αιμοφόρα αγγεία, η ισταμίνη και η σεροτονίνη· οι δύο τελευταίες προκαλούν διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Τα μ. διαθέτουν υποδοχείς της ανοσοσφαιρίνης IgΕ στην επιφάνεια τους· όταν τα μόρια της IgΕ, που βρίσκονται πάνω στα μ., αναγνωρίσουν κάποια ξένη ουσία, τότε προκαλούν την απελευθέρωση των χημικών ουσιών του μ., προσελκύοντας με αυτό τον τρόπο συγκεκριμένους τύπους λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία θα εξολοθρεύσουν την ξένη ουσία. Ωστόσο οι ουσίες που απελευθερώνονται από τα μ. είναι υπεύθυνες και για τις αλλεργικές αντιδράσεις, όπως το πρήξιμο, η ερυθρότητα και ο κνησμός. Τα μ. εμφανίζουν ορισμένες ομοιότητες με τα βασεόφιλα, όπως η εικόνα των κοκκίων τους ύστερα από χρώση και η παρουσία υποδοχέων για την ανοσοσφαιρίνη IgΕ στην επιφάνειά τους· όμως τα μ. προέρχονται από διαφορετική γραμμή σε σχέση με τα βασεόφιλα.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.